THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khóa học này phù hợp cho nhân sự sẽ làm việc trong ngành công nghiệp gió hoặc các lĩnh vực có liên quan và sẽ có nhiệm vụ của họ trong môi trường tuabin gió, thường là tiếp xúc vật lý với tuabin gió hoặc kết cấu gió ngoài khơi.

Nhân sự thực hiện các chức năng công việc đã được người sử dụng lao động hoặc người giữ nhiệm vụ tại nơi làm việc của họ đánh giá là một chức năng, trong đó việc đào tạo theo một hoặc nhiều mô-đun của tiêu chuẩn BST có thể giảm thiểu rủi ro đã xác định.

 

 

 

GWO BASIC SAFETY TRAINING

USD 1050 PER PERSON
  • Working At Heights
  • First Aid
  • Fire Awareness
  • Manual Handling

GWO BASIC SAFETY TRAINING REFRESHER

USD 850 PER PERSON
  • Working At Heights Refresher
  • First Aid Refresher
  • Fire Awareness Refresher
  • Manual Handling Refresher

ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC

Loading...
Contact Me on Zalo