Oops...
Slider with alias blade-repair not found.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khóa học này phù hợp cho nhân sự sẽ làm việc trong ngành công nghiệp gió hoặc các lĩnh vực có liên quan và sẽ có nhiệm vụ của họ trong môi trường tuabin gió, thường là tiếp xúc vật lý với tuabin gió hoặc kết cấu gió ngoài khơi.

Nhân sự thực hiện các chức năng công việc đã được người sử dụng lao động hoặc người giữ nhiệm vụ tại nơi làm việc của họ đánh giá là một chức năng, trong đó việc đào tạo theo một hoặc nhiều mô-đun của tiêu chuẩn BST có thể giảm thiểu rủi ro đã xác định.


Vui lòng liên hệ qua Zalo hotline: +84 348 677 516 hoặc gọi số : 08788 90009 ( để được tư vấn thêm)

Contact Me on Zalo